tirsdag 26. januar 2010

Rekordpris for 5-krone fra 2007 uten hull

Her forleden ble det satt rekord for en norske mynt utgitt etter år 2000. Da ble nemlig en norsk fem krone mynt fra 2007 omsatt for 11.000 kr plus salærer (totalt 13.200 kr) på en myntauksjon . Mynten manglet sitt sedvanlige hull i midten – noe som aldri tidligere er oppdaget på en fem krone fra 2007.


Etter at Norge gjeninnførte hullene i 1 kronen og 5 kronen ved innføring av ny myntrekke på 90-tallet, begynte det å dukke opp stadige observasjoner av mynter uten hull eller med feilsentrerte hull. Det var først og fremst kronestykker som ble funnet med feil, men også fem krone mynter. Mange forteller om bankansatte som gikk gjennom tusenvis av myntruller for å finne feilmynter. Dette var lett å sjekke. Det var bare å se om lyset slapp gjennom hullene i myntrullen, så hadde man sjekket en hel rull på ett sekund. Mange bankfunksjonærer tjente bra ved å lete etter feilmynter, og veksle disse til seg for nominell verdi. Mynthandlere og samlere betalte fra 500 til 5000 kr alt etter hvilken type feil det dreide seg om.


Fem krone mynter uten hull har man kjent til for årstallene 1998 til og med 2002. Rutinene til Myntverket bedret seg etter hvert, og etter 2002 er det bare så vidt jeg vet kjent en mynt uten hull fra 2005, inntil godbiten fra 2007 altså dukket opp. Når det gjelder kronestykkene stoppet feilen rundt 2004, med sjeldne tilfeller deretter.


Det kan imidlertid lønne seg å ha øynene med seg. Det er sikkert ikke siste gang det dukker opp en relativt ny mynt med feilpreg.